การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา..การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม

การจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร 40 ชั่วโมง

วิชา..การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขาม

ระหว่างวันที่ 4- 10 กรกฎาคม 2555

ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่  2 ต.ดงสุวรรณ

โดย กศน.ตำบลดงสุวรรณ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>